RSS 2.0

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

อัตลักษณ์ หมายถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของสภาวะแวดล้อมโดยรวมของโรงเรียนและ ป่าชายเลน

Related Posts :

 • ประธานชุมชนบ้านปากคลอง ประวัติชุมชน ?????????????????????เดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมง ต่อมาได้มีก่รรวมตัวของชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ในบ้านปากคลอง โดยการนำของนายเทพ? ศรีสอาด? พื้นที่เป็นพื้นที่ชายทะ ...

 • แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นป่าชายเลน เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา อำเภอเมืองชะอำ ท่านใดต้องการอ่านรายละเอียดของหลักสูตรกรุณาติดต่อ ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เพื่อ ...

 • ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร?: 032 ? 471453 ที่อยู่ไปรษณีย์????????: 186/1 ถนนร่วมจิตต์? ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี e ? mail???????????????? :?apinun_kru@hotmail.co.th

 • เกาดวฟ่กาฟด่วกาดวฟ่กดาส่หกดากหสวฟดฟาห    

OFF
tessaban


แปลภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • User Online: 1
  • Today Visit: 14
  • Total Visit: 198,406
  • Total Users: 2